Cookies

Loading...

Som en konsekvens av den nye loven og kommunikasjon (SFS 2003:389) forklarer vi under hvordan Nordica Golf bruker Cookies.

Nordica Golf sitt webdomene bruker cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din og inneholder informasjon.

Cookies kan teknisk sett deles inn i to typer. Den ene typen sparer en fil permanent på datamaskinen din. Cookies av denne typen brukes for å tilmøtekomme et "engangstilfelle", f.eks om vi vil informere deg som bruker om noe, men at du skal slippe å få denne informasjonen neste gang du kommer inn på nettsiden.

Den andre typen cookies kalles sessioncookies. Mens du er inne på nettsiden, sendes denne cookien mellom din dato og serveren for å kunne koble informasjon, som eksempelvis hvilket språk du har valgt. Sessioncookies lagres ikke permanent på datamaskinen din, men forsvinner når du går ut av siden.

For alle cookies som brukes på Nordica Golf sin hjemmeside, uansett type, så er de her for å forenkle din opplevelse som bruker og ikke for å lagre informasjon om din oppførsel på siden, eller noe annet som skulle kunne true din integritet og sikkerhet. F.eks så kan vi lagre informasjon via en cookie på datamaskinen din (type 1) for innstillinger du har fylt i for oss, for å personalisere og forenkle din bruk av Nordica Golf sin hjemmeside.

Oppsummeringsvis brukes cookies på NordicaGolf sin hjemmeside av rent tekniske årsaker så vel som brukervennlige årsaker. For mer informasjon om cookie-bruk, se den nye loven om elektronisk kommunikasjon (SFS 2003:389), som trer i kraft den 25. juli 2003.